0969 733 888

Profile

Dự án: Thiết kế Oh My Kids Coffee

Khách hàng: Chị Hằng

Mô hình: Kids cafe 2 tầng

Diện tích: 200m2 (Tầng 1 – 120m2; Tầng 2 – 80m2)

Địa chỉ: Di Linh – Đà Lạt

Công trình: Family Kids Coffee

Khách hàng: Chị Thủy

Mô hình: Kids cafe sân vườn

Diện tích: 500m2

Địa chỉ: Cát Tiên – Lâm Đồng